GRUNDEJERFORENINGEN HUNETORP KLIT

Velkommen til vores hjemmeside

Tømning af septiktank  
Imellem den 30 oktober og den 8 november tømmes septiktankene i sommerhusområdet.    

Hul i vejen - vær opmærksom - 15. juni 2017
Ud fra nr. 65, på første stikvej til venstre er der opstået et hul i vejen efter at drænrørene er blevet spulet. Kommunen er informeret og vil udbedre skaden. For at undgå ulykker, er der sat en buk op på stikvejen for at spærre af.    

Referat fra møde imellem Sommerhusforening og kommunen
Referat fra mødet den 24. maj 2017 er lagt ind under referater på denne side. Heraf fremgår det bl.a. at der ikke er planer om kloakering i sommerhusområderne. Heri er der også et link til en Kystanalyserapporten, som er udsendt af Miljø og Fødevareministeriet. Her kan læses om konsekvenserne af klimaforandringerne.

Næste års generalforsamling
Dato for næste års general forsamling er den 19 maj 2018. Som sædvanlig på Restaurant Nordstjernen i Blokhus 

På gensyn til alle 


Container til haveaffald  - marts 2017       
I påsken fra den 7/4 til den 18/4 vil der være opstillet en container på den lille sidevej, som er vejen ned mod pumpestationen. 
Containeren kan anvendes af alle beboerne til haveaffald. 
Flere steder i området er der lavet hegn af gammelt haveaffald. Det ser ikke altid pænt ud og det øger brandfaren i området. 
Benyt lejligheden og påsken til at få fjernet haveaffald.
Er containeren fyldt, så placer haveaffaldet ved siden af containeren. Bestyrelsen vil sørge for at alt affald i container og ved siden af vil blive fjernet.


Facebook gruppe  - marts 2017       
Der er nu oprettet en Facebook gruppe 'Hunetorp Klitvej' for medlemmer af grundejerforeningen. Her kan I udveksle ideer og oplysninger beboerne imellem. Denne hjemmeside fortsætter med samme information som hidtil.


Bro til  vandrehjemstien - december 2016       
Skov og Naturstyrelsen har nu fået etableret en bro over det sumpet område imellem vandrehjemstien og pumpestationen. Så kan I gå tørskoet så langt.  


Nye vandmålere - december 2016     
Hvis du oplever at der ikke er vand i sommerhuset, kan det være fordi at du har fået udskiftet din vandmåler. I denne forbindelse er der blevet slukket for vandet i brønden.

Arbejdsdag oktober 2016

En god dag med et pænt fremmøde. Vi begyndte dagen med at drikke kaffe i posthuset. Derefter blev der luget omkring de nyplantede planter - indimellem blev der tid til en frokost. 

Hjertestarter

Der er nu etableret hjertestarter i postkasse huset. Demonstration af hvordan hjertestarteren anvendes blev vist på dette års generalforsamling.


   

Nu kan hjemmesiden findes på: www.hunetorp-klit.dk
Som noget nyt er vi igang med at lave en "opslagstavle", hvor tanken er at lægge forskellige nyheder, links og andet ind, der kunne være interessant for foreningens grundejere.
Hvis nogen har gode idéer til opslag på "opslagstavlen" så skriv endelig til kassereren på:

hunetorpklitvejkassere@gmail.com

( mailadressen bliver tjekket ca. 1 gang om ugen )
Skulle nogen have lyst til at tilmelde sig mailpost fremfor alm. brevpost. el. have rettelser, el. flyttemeddelelser, så skriv meget gerne til
hunetorpklitvejkassere@gmail.com , så vi kan få rettet navne og evt. mailadresser til.