GRUNDEJERFORENINGEN HUNETORP KLIT

Velkommen til vores hjemmeside

Container til haveaffald  - marts 2017       
I påsken fra den 7/4 til den 18/4 vil der være opstillet en container på den lille sidevej, som er vejen ned mod pumpestationen. 
Containeren kan anvendes af alle beboerne til haveaffald. 
Flere steder i området er der lavet hegn af gammelt haveaffald. Det ser ikke altid pænt ud og det øger brandfaren i området. 
Benyt lejligheden og påsken til at få fjernet haveaffald.
Er containeren fyldt, så placer haveaffaldet ved siden af containeren. Bestyrelsen vil sørge for at alt affald i container og ved siden af vil blive fjernet.

Facebook gruppe  - marts 2017       
Der er nu oprettet en Facebook gruppe 'Hunetorp Klitvej' for medlemmer af grundejerforeningen. Her kan I udveksle ideer og oplysninger beboerne imellem. Denne hjemmeside fortsætter med samme information som hidtil.

Bro til  vandrehjemstien - december 2016       
Skov og Naturstyrelsen har nu fået etableret en bro over det sumpet område imellem vandrehjemstien og pumpestationen. Så kan I gå tørskoet så langt.  


Nye vandmålere - december 2016     
Hvis du oplever at der ikke er vand i sommerhuset, kan det være fordi at du har fået udskiftet din vandmåler. I denne forbindelse er der blevet slukket for vandet i brønden.

Arbejdsdag oktober 2016

En god dag med et pænt fremmøde. Vi begyndte dagen med at drikke kaffe i posthuset. Derefter blev der luget omkring de nyplantede planter - indimellem blev der tid til en frokost. 

Information fra Hune Vandværk       
Vandaflæsning bliver pr 1. september. Aflæsningskort sendes til hjemmeadressen.

     
Dårlig mobildækning
Har du dårlig mobildækning - se på Opslagstavlen hvad du kan gøre. Jammerbugt kommune samler data ind vedrørende mobilforhold.

Næste års generalforsamling
Dato for næste års general forsamling er den 20 maj 2017. Som sædvanlig på Restaurant Nordstjernen i Blokhus 

På gensyn til alle Rørbrud på vandforsyningen 06-01-2016

Fejlen er fundet og repareret. Der var tale om et brud på hovedledningen.

Rørbrud på vandforsyningen 30-12-2015

Nedenstående besked er modtaget fra Hune Vandværk. Det er efterfølgende konstateret at bruddet er på Hunetorp Klitvej. Tjek derfor jeres vandmåler hurtigst muligt. Grundejerforeningen vil også sende mails ud til de grundejere vi har mailadressen på. Når bruddet findes, bedes I kontakte formanden for Hune vandværk: Bent 98248743

Der er konstateret et uforholdsmæssig stort vandforbrug i Rødhus over de sidste 10 dage.
Hune vandværk har ikke fundet synlige brud på den nye stikledning fra Hune - vand der kommer op af jorden.
Bruddet ligger efter udfletningen ved Hune Torp Klitvej
Brudt må derfor være i en installation i et hus, evt. i en målerbrønd.

I bedes derfor informere jeres medlemmer, så de får checket deres huse.

Hjertestarter

Der er nu etableret hjertestarter i postkasse huset. Demonstration af hvordan hjertestarteren anvendes blev vist på dette års generalforsamling.


Hunetorp Klitvej arbejdsdag.

Vi havde arbejdsdag lørdag den 3. oktober 2015.  

Vi fik udført følgende: 

- rydning af fællesarealer inden der skal plantes nye træer

- maling af postkassehus


   

Nu kan hjemmesiden findes på: www.hunetorp-klit.dk
Som noget nyt er vi igang med at lave en "opslagstavle", hvor tanken er at lægge forskellige nyheder, links og andet ind, der kunne være interessant for foreningens grundejere.
Hvis nogen har gode idéer til opslag på "opslagstavlen" så skriv endelig til kassereren på:

hunetorpklitvejkassere@gmail.com

( mailadressen bliver tjekket ca. 1 gang om ugen )
Skulle nogen have lyst til at tilmelde sig mailpost fremfor alm. brevpost. el. have rettelser, el. flyttemeddelelser, så skriv meget gerne til
hunetorpklitvejkassere@gmail.com , så vi kan få rettet navne og evt. mailadresser til.